• 115 cm.
 • 125 cm.
 • 130 cm.
 • 140 cm.
 • 145 cm.
 • 155 cm.
 • 160 cm.
 • 165 cm.
1.449,00 DKK
-17%
 • 5,6 = 118 cm.
 • 5,9 = 125 cm.
 • 6,0 = 133 cm.
 • 6,3 = 141 cm.
 • 6,6 = 148 cm.
 • 6,9 = 156 cm.
 • 7,0 = 163 cm.
 • 7,3 = 171 cm.
2.695,25 DKK
3.249,00 DKK
Du sparer: 553,75 DKK
J
1437730091 Dyonund P
J 3220709